Lâm Đồng gian nan thu hồi hơn 61 ha đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích

Hơn 61ha đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích tại huyện Bảo Lâm đến nay cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thu hồi được vì doanh nghiệp vi phạm không hợp tác.

UBND huyện Bảo Lâm vừa cập nhật kết quả xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Mạnh Tuấn theo kết luận của Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện quá trình thực hiện dự án đầu tư của công ty này tại xã Lộc Bắc.

Theo kết quả báo cáo, ngày 16.11.2020, UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Mạnh Tuấn tại tiểu khu 398, xã Lộc Bắc với tổng số tiền 95 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị xử phạt 70 triệu đồng về hành vi tự chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp với diện tích 55,993 ha và 25 triệu đồng về hành vi tự ý chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp với diện tích 741 m2 (17 nhà chòi).

Tuy nhiên, đến nay, Công ty TNHH Mạnh Tuấn vẫn chưa thực hiện vệc nộp phạt số tiền trên theo quyết định xử phạt. Việc theo dõi, kiểm tra Công ty Mạnh Tuấn giải tỏa đối với diện tích 61,556 ha sử dụng sai mục đích (sản xuất nông nghiệp, trồng keo…) để trồng cao su hoặc cây công nghiệp khác nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép và giải tỏa các căn nhà xây dựng không phép trên đất dự án.

Trường hợp Công ty TNHH Mạnh Tuấn không thực hiện theo đúng thời gian yêu cầu nêu trên (30.11.2020) thì tiến hành cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật hiện hành và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thu hồi diện tích 61,566 ha sử dụng sai mục đích này.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, đối với việc giải tỏa cây trồng, đến ay, Công ty TNHH Mạnh Tuấn vẫn cố tình không thực hiện tự giải tỏa cây trồng nông nghiệp theo đúng quy định trên diện tích 61,556 ha thuộc dự án của công ty.

Đối với 17 nhà chòi, nhà tạm xây dựng không đúng quy định với tổng diện tích 881 m2, hiện nay, Công ty TNHH Mạnh Tuấn mới tháo dỡ 3 nhà chòi. Còn lại 14 nhà chòi, diện tích 741 m2, hiện nay, công ty chưa thực hiện tháo dỡ.

Theo chỉ đạo của UBND huyện Bảo Lâm, Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã ban hành 2 giấy mời công ty lên làm việc, nhưng công ty này không cử người đại diện theo pháp luật để làm việc với cơ quan chức năng.

Vì vậy, Hạt kiểm lâm đã báo cáo, trình UBND huyện Bảo Lâm ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty này.