Cuộc đại di cư của đàn dê rừng ở Kenya

ThienNhien.Net – Cuộc đại di cư qua sông Mara của đàn dê rừng ở Kenya và hang băng ở Athabasca, Canada là 2 trong số những bức ảnh đẹp tuần qua do NatGeo bình chọn.