Save the Children tuyển thực tập sinh

Tổ chức Save the Children cần tuyển thực tập sinh hỗ trợ hành chính, hậu cần, làm việc tại TP. HCM.

Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2021.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.