Phát hiện 3 đàn Voọc chà vá chân nâu tại rừng Bà Nà – Núi Chúa

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi chúa đã phát hiện, ghi lại hình ảnh sự di chuyển của 03 đàn Voọc chà vá chân nâu.

Ngày 13/1, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP Đà Nẵng cho biết, liên tiếp trong các đợt tuần tra, kiểm tra rừng đầu năm 2021; lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã phát hiện, ghi lại hình ảnh sự di chuyển của 03 đàn Voọc chà vá chân nâu tại tiểu khu 5, tiểu khu 30, khu vực giáp ranh giữa tiểu khu 32 và tiểu khu 39. Số lượng cá thể trong mỗi đàn từ 5 – 6 con.

Đây là một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng, thuộc Nhóm IB tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; thuộc loài nguy cấp (EN) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và IUCN (2015), cần được ưu tiên bảo vệ.

Voọc chà vá chân nâu tại rừng Bà Nà – Núi Chúa. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa

Trước đó, vào năm 2016 cũng đã ghi lại hình ảnh của Voọc chà vá chân nâu tại tiểu khu 2, 13, 29, 30. Quá trình tuần tra, kiểm tra rừng lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách đã nhiều lần quan sát bằng mắt thường nhìn thấy sự xuất hiện của Voọc chà vá chân nâu ở nhiều địa điểm khác nhau trong lâm phận.

Đây là những phát hiện rất thuyết phục nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 3410/QD-UBND ngày 14/9/2020.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các loài thú quý hiếm cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa ngày càng hiệu quả, rừng bình yên,  được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động xâm hại trái phép ngày càng giảm thiểu.