Chi trả 1,2 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho người dân

Ngày 23-4, Ban Quản lý Rừng đặc dụng  Bà Nà – Núi Chúa hoàn thành công tác khảo sát, nghiệm thu và tiến hành chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa. Khu Bảo tồn thiên […]