Hơn 100 hộ dân gần nhà máy nhiệt điện Hải Dương cần di dời