Chốt thời gian xử lý dứt điểm những tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 522/TB-VP ngày 5-11-2020 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng (Tổ trưởng Tổ công tác thành phố) tại cuộc họp ngày 3-11-2020 kiểm điểm tiến độ các công việc nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố.

Phủ bạt khu xử lý rác nhằm ngăn mùi phát tán.

Cụ thể, thực hiện các nhiệm vụ Thường trực Thành ủy, UBND thành phố giao, một số đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai, bước đầu đã tiến hành khắc phục ngay tình trạng phát tán mùi bằng cách che phủ toàn bộ các hồ chứa nước rỉ rác; tăng cường thêm chế phẩm khử mùi, tiến hành phun khử khuẩn, diệt ruồi, muỗi; xử lý các xe để nước rò rỉ trong quá trình vận chuyển, tổ chức phân luồng tiếp nhận xe rác tại 2 cổng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (Khu liên hợp)…

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo: Sở Xây dựng hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ để xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, trong đó, xây dựng biểu đồ tiến độ có mốc thời gian cụ thể.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ khả năng tiếp nhận rác của Khu liên hợp; dự báo tình hình xử lý rác của thành phố để có phương án giải quyết ổn định, lâu dài.

Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sóc Sơn, các đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác và các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng phương án thu gom, xử lý nước ép rác từ các xe vận chuyển trước khi vào bãi, bảo đảm hạn chế tối đa nước rỉ rác thoát ra trước khi đổ vào ô chôn lấp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-11-2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đánh giá tình trạng môi trường khu vực dân cư xung quanh Khu liên hợp, đặc biệt vào những ngày thời tiết xấu. Chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan kiểm tra quy trình xử lý mùi, khử khuẩn, diệt ruồi, muỗi tại Khu liên hợp. Đồng thời, bố trí, điều động 30 cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn để hỗ trợ UBND huyện Sóc Sơn trong công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, điều tra, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo trình UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 10-10-2014 của UBND thành phố về quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, thi công 3 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bàn giao cho Sở Xây dựng 1/2 ô chôn lấp 1.1; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sóc Sơn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của ô 1.1 và ô 1.2, trên cơ sở đó tổ chức thi công, hoàn thành bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ diện tích ô 1.1 và 1.2 trước ngày 31-12-2020.

UBND huyện Sóc Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động để các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng của ô chôn lấp 1.2 (đã phê duyệt nhưng các hộ chưa chấp hành bàn giao mặt bằng). Trường hợp các hộ cố tình chây ỳ, UBND huyện áp dụng biện pháp hành chính để thu hồi đất, xong trước ngày 20-11-2020.

Đối với diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng của ô chôn lấp 1.1 (11 phương án của 2 hộ chưa phê duyệt), yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ, tiến hành chi trả và thu hồi mặt bằng trước ngày 30-11-2020.

Về tình trạng xử lý nước rỉ rác, yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) kiểm tra, đánh giá đúng số lượng nước rác phát sinh hằng ngày, báo cáo thống nhất số liệu để Tổ công tác thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng nước rác, đề xuất phương án xử lý dứt điểm 700.000m3 nước rác tồn đọng trong thời gian sớm nhất.