7 tháng, cả nước thiệt hại 1.740,5ha rừng

Ngày 30-7, Bộ NN&PTNT thông tin: Tháng 7-2019, diện tích rừng cả nước bị thiệt hại là 804,4ha, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, diện tích rừng bị cháy là 756,8ha, tăng gấp 5,6 lần.

Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng, như: Tỉnh Phú Yên 386,1ha, tăng gấp 277 lần so với cùng kỳ năm 2018; tiếp đến tỉnh Quảng Bình, diện tích rừng bị cháy 85ha, tăng gấp 7 lần; Hà Tĩnh 166,4ha, tăng gấp 3 lần; Quảng Ngãi 54,4ha, tăng gấp 3 lần…

Tính chung 7 tháng năm 2019, diện tích rừng cả nước bị thiệt hại là 1.740,5ha, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, diện tích rừng bị cháy là 1.409,9ha, tăng gấp 3,8 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 330,6ha.