Bộ Y tế xuất cấp 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão cho Quảng Nam

Bộ Y tế đã quyết định xuất cấp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão từ nguồn hàng hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam để khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại Quảng Nam. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 29/10, Bộ Y tế ban hành quyết định 4512 /QĐ-BYT xuất cấp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão từ nguồn hàng hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam (xuất ở kho hàng phục vụ công tác phòng chống thiên tai của Bộ Y tế đặt tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng) để khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Danh mục thuốc chi tiết theo Quyết định số 3011/QĐ-BYT ngày 14/7/2020 của Bộ Y tế ban hành cơ số thuốc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Y tế yêu cầu Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức giao nhận thuốc với danh mục và số lượng hàng theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu việc giao nhận thuốc đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước. Bên cạnh hướng dẫn đơn vị nhận hàng tiếp nhận, bảo quản, sử dụng thuốc theo quy định, cần báo cáo Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan về kết quả xuất cấp hàng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm khẩn trương tiếp nhận số thuốc nêu trên và phân bổ cho các đơn vị thuộc tỉnh để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai dịch bệnh.

Bộ Y tế cho biết chi phí vận chuyển cơ số thuốc theo quy định từ kho bảo quản của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng về nơi sử dụng do các đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị bảo quản, quản lý, sử dụng thuốc được cấp phát tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng, mục tiêu và chỉ sử dụng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các đơn vị hạch toán và theo dõi số thuốc được cấp phát theo đúng chế độ kế toán.

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng có trách nhiệm khẩn trương xuất cấp hàng cho đơn vị nhận theo danh mục và số lượng quy định; Báo cáo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế tiến độ xuất và giao hàng để cùng phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó thông báo cho đơn vị tiếp nhận giá trị hàng hóa theo danh mục và số lượng để làm cơ sở hạch toán theo quy định.

Nguồn: