Thêm vốn cho dự án xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung 1.650.000 euro vốn ODA cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh từ nguồn vốn của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức .

Thủ tướng giao Bộ Tài chính điều chỉnh Hiệp định vay vốn dự án trên theo quy định, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, tránh kéo dài, tăng chi phí.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh là dự án xử lý nước thải đô thị lớn đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh làm chủ đầu tư, có công suất xử lý 12.000 m3/ngày đêm.

Dự án sẽ xây dựng mới và cải tạo 24,5 km đường ống, cống thoát nước có kích thước đường kính ống cống từ 0,2 m đến 3,2 m để thu gom và chuyển tải nước mưa, nước thải nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố, xử lý giảm thiểu việc ô nhiễm do nước thải gây ra cho các nguồn nước, bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung.