Loại bỏ hết dự án thủy điện chiếm nhiều rừng

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương đang tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh tất cả các dự án thủy điện hiện có trong quy hoạch trên cả nước và cơ bản đã hoàn thành xong để trình Chính phủ xem xét và báo cáo Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang ngày 30/9 cho biết, sau khi Chính phủ có quyết định đưa hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A ra khỏi quy hoạch đã được duyệt, Bộ Công Thương đang tiến hành thực hiện và sẽ có báo cáo sớm nhất lên Chính phủ.

Tuy nhiên, không chỉ có hai dự án này, Bộ Công Thương đang tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh tất cả các dự án thủy điện hiện có trong quy hoạch trên cả nước và cơ bản đã hoàn thành xong để trình Chính phủ xem xét và báo cáo Quốc hội.

Ông Quang khẳng định: Tới đây, tất cả các dự án thủy điện không hội đủ 5 tiêu chí bao gồm: an toàn hồ đập, chiếm diện tích rừng thấp nhất, hạn chế tối đa di dân, bảo đảm môi trường và có hiệu quả kinh tế, thì đều sẽ bị đưa ra khỏi quy hoạch và sẽ không được đầu tư xây dựng. Đây cũng là 5 tiêu chí để Bộ căn cứ rà soát, tiếp tục loại bỏ các dự án thủy điện tới đây.