Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chưa trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại Kỳ họp thứ 10.

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chưa trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại Kỳ họp thứ 10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết gồm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10); Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 tại Kỳ họp thứ 10.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10.

Nguồn: