Bộ NN-PTNT loại bỏ 3 hoạt chất thuốc BVTV

ThienNhien.Net – Ngày 3/1, Bộ NN-PTNT đã ký quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ các loại thuốc BVTV có chứa 3 hoạt chất gồm Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi danh mục…

Xem xét “trảm” hai hoạt chất 2.4 D và Paraquat

Nhiều hoạt chất thuốc BVTV độc hại sẽ được xem xét đưa khỏi danh mục trong thời gian tới

Ngày 3/1, Bộ NN-PTNT đã ký quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ các loại thuốc BVTV có chứa 3 hoạt chất gồm Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (gọi tắt là danh mục).

Theo đó, 109 tên thương phẩm thuốc BVTV có chứa hoạt chất Carbendazim đăng ký phòng trừ bệnh hại trên khoảng 29 loại cây trồng, trong đó có 37 tên thương phẩm có hoạt chất đơn Carbendazim và 72 tên thương phẩm là thuốc hỗn hợp của Carbendazim và các hoạt chất khác (theo Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN-PTNT ngày 21/4/2016) bị loại bỏ khỏi danh mục.

Bên cạnh đó, 16 tên thương phẩm thuốc BVTV có chứa hoạt chất Benomyl (trong đó có 11 tên thương phẩm có hoạt chất đơn Benomyl và 5 tên thương phẩm là hỗn hợp của Benomyl và các hoạt chất khác); 90 tên thương phẩm thuốc BVTV chứa Thiophanate metyl (chủ yếu là hỗn hợp của Thiophanate metyl và các hoạt chất khác) cũng bị loại bỏ khỏi danh mục.

Theo quyết định của Bộ NN-PTNT, các loại thuốc BVTV chứa 3 hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl chỉ được SX, nhập khẩu Việt Nam tối đa 1 năm; được buôn bán, sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày 3/1/2017.

Kể từ ngày 3/1/2017, Bộ NN-PTNT cũng quyết định ngừng toàn bộ các thủ tục đưa vào danh mục đối với các hồ sơ đăng ký thuốc BVTV có chứa 3 hoạt chất nêu trên.

Trước đó, Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) cũng đã có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV, cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV đối với 3 hoạt chất trên kể từ ngày 20/12/2016.

Carbendazim (cùng với Benomyl và Thiophanate-methyl là hai chất chuyển hóa của Carbendazim) hiện đã bị nhiều nước trên thế giới, nhất là các thị trường XK nông sản lớn của Việt Nam như Mỹ, EU cấm sử dụng.

Vì vậy, tồn dư của Carbendazim trên nông sản XK của Việt Nam đã bị nhiều thị trường cảnh báo. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt chất hóa học có độc tính cao, với nhiều tác động tới môi trường, hệ sinh thái cũng như sức khỏe con người. Cùng với việc loại bỏ Carbendazim khỏi danh mục, vừa qua, Cục BVTV cũng đã có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV cho biết: Cục BVTV đang hoàn tất thủ tục trình Bộ NN-PTNT xem xét, quyết định và giải pháp áp dụng lộ trình loại bỏ các thuốc BVTV có chứa hai hoạt chất 2.4 D và Paraquat ra khỏi danh mục.

Theo đó từ ngày 30/12/2016, Cục BVTV sẽ tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV, cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV đối với thuốc BVTV có chứa hai hoạt chất 2.4 D và Paraquat.

Đối với các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc BVTV, tạm dừng ký hợp đồng khảo nghiệm và thống kê cụ thể các trường hợp chưa, đã và đang thực hiện khảo nghiệm đối với thuốc BVTV chứa 2 hoạt chất nêu trên và báo cáo về Cục BVTV trước ngày 15/1/2017 để kịp thời xử lí.

Theo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013, các loại thuốc BVTV sẽ bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam trong trường hợp sau: Có bằng chứng khoa học về BVTV gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường; Thuốc BVTV có hiệu lực thấp đối với sinh vật gây hạị.

Ngoài ra, thuốc BVTV thành phẩm hoặc hoạt chất trong thuốc thành phẩm có độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng sẽ không được đăng ký vào danh mục.