Rà soát đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ

Rà soát và sớm hoàn thiện đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tại cuộc họp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội” ngày 15/9, tại Hà Nội.

Công trường khai thác khoảng sản mỏ đa kim Núi Pháo (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên/TTXVN

Để hoàn thành tiến độ này, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì cùng các vụ liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường có báo cáo thẩm định đầy đủ. Ngoài ra, các đơn vị “chủ công” của đề án này như: Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ; Liên đoàn Địa chất Xạ – Hiếm, Liên đoàn Vật lý Địa chất có nhiệm vụ lớn thường xuyên phối hợp để thực hiện tốt các công việc được giao trong đề án này. Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam rà soát lại ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch – Đầu tư để hoàn thiện báo cáo đề án, muộn nhất đến ngày 25/9 trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo tiến độ triển khai đề án, ông Dương Ngọc Tình, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), cho biết: Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch – Đầu tư về các hạng mục công việc của đề án, Tổng cục đã tiếp thu và bổ sung phần đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát chi tiết các hạng mục công việc thực sự cần thiết, giảm bớt các chi phí hợp tác quốc tế, không tổ chức thăm quan các mỏ ở nước ngoài; làm rõ nguồn kinh phí…

Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án là nhằm phát hiện, chuyển giao thăm dò, đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 40-45 mỏ, trong đó có 8-10 mỏ khoáng sản kim loại, 2-3 mỏ quặng urani, 10-15 mỏ khoáng chất công nghiệp và 20-25 mỏ đá ốp lát; khoanh định các khu vực có triển vọng khoáng sản, các khu vực có khả năng tồn tại các mỏ ẩn sâu để tiếp tục đánh giá khoáng sản cho giai đoạn 2025 – 2030 và sau năm 2030.

Đề án có nhiệm vụ điều tra làm rõ hiện trạng mức độ đánh giá, thăm dò, khai thác; tài nguyên, trữ lượng các loại khoáng sản; đánh giá sơ bộ tiềm năng khoáng sản trên các khu vực có dấu hiệu khoáng sản và tiền đề địa chất thuận lợi để lựa chọn các diện tích đánh giá chi tiết; đánh giá chi tiết tiềm năng tài nguyên và chất lượng khoáng sản trên các diện tích đã phát hiện quặng và khoáng hóa nhằm phát hiện và lựa chọn các khu vực đủ điều kiện để chuyển giao thăm dò, đấu giá quyền thăm dò hoặc dự trữ khoáng sản.

Ngoài ra, đề án điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản kim loại ẩn sâu ở các cấu trúc địa chất thuận lợi, có tiền đề, dấu hiệu chứa các khoáng sản đến độ sâu 1.000 mét; chuẩn hóa các dữ liệu về địa chất, khoáng sản vùng Trung Trung Bộ để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản quốc gia; thành lập bản đồ phân vùng và dự báo khoáng sản tỉ lệ 1:250.000 vùng Trung Trung Bộ; kiến nghị kế hoạch đánh giá khoáng sản cho giai đoạn 2025 – 2030 và sau năm 2030; đào tạo, nâng cao năng lực công tác điều tra địa chất, đánh giá tiềm năng khoáng sản, phân tích mẫu, địa vật lý và ứng dụng công nghệ thông tin.