Từ 7-9, dừng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ra vào Hải Phòng

Chiều 6-9, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 5608/UBND-VX về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành thành phố tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào Hải Phòng sẽ dừng hoạt động từ ngày mai, 7-9.

Theo đó, từ ngày 7-9, TP Hải Phòng sẽ dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành thành phố tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời, TP Hải Phòng cũng cho mở lại các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương.

Mặt khác, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 1273-TB/TU ngày 31-8-2020 và của UBND thành phố tại Văn bản số 5510/UBND-VX ngày 31-8-2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.