Đa dạng sinh học suy giảm ở tốc độ đáng báo động

Đa dạng sinh học suy giảm do nhiều nguyên nhân như nạn phá rừng, buôn bán động vật hoang dã. Chỉ 1/3 trong số 113 quốc gia được đánh giá đang đi đúng hướng trong mục tiêu quốc gia về đa dạng sinh học.

Đa dạng sinh học suy giảm do nhiều nguyên nhân như nạn phá rừng, buôn bán động vật hoang dã…

Nguồn: