HELVETAS tuyển tư vấn

Tổ chức HELVETAS Việt Nam cần tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ cho dự án “Nhân rộng các sáng kiến thương mại sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam”.

Hạn nộp hồ sơ: 1/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.