CHIASE tuyển tư vấn

Trung tâm hỗ trợ giá trị bản địa và môi trường bền vững (CHIASE) tuyển tư vấn thực hiện các hoạt động “Hỗ trợ giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cộng đồng tại xã thuộc một tỉnh miền núi miền Bắc Việt Nam”.

Hạn nộp hồ sơ: 25/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.