Live&Learn tuyển Tư vấn

Trung tâm Sống và học tập vì cộng đồng (Live&Learn) cần tuyển Tư vấn đánh giá cho Dự án Thành phố xanh, sạch để thiết lập một mạng lưới từ trẻ em, thanh thiếu niên, cộng đồng, doanh nghiệp, chính phủ có đầy đủ nhận thức và ý thức về vấn đề ô nhiễm không khí và những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ mail: vietnam@livelearn.org

Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.