Khánh Hòa: Rừng ngập mặn Tuần Lễ đang chết dần

Khu rừng ngập mặn Tuần Lễ ở thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ (Vạn Ninh, Khánh Hòa) là tài nguyên quốc gia quý giá với những cây bần cổ thụ có độ tuổi cả trăm năm.

Một cây bần cổ thụ chết khô bên căn nhà mới xây xong.
Những cây bần cổ thụ hàng trăm năm tuổi chết hàng loạt.

Khu rừng này có vai trò rất quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu, ngăn mặn xâm thực, giữ nước ngọt, chắn sóng và gió bão…; là nơi cho các loại thủy sinh trú ngụ, sinh sản. Tuy nhiên, vài năm gần đây, thông tin Vân Phong sẽ trở thành đặc khu kinh tế dẫn đến tình trạng “sốt đất” và nhiều người chặt bần, hay tác động cho cây chết… để lấy đất làm nhà, làm đầm nuôi tôm khiến cho rừng bần này chết dần theo thời gian.

Đề nghị UBND huyện Vạn Ninh và các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa có biện pháp quyết liệt hơn trong phát triển, bảo vệ rừng ngập mặn Tuần Lễ.