Kết quả phân tích môi trường vụ cháy kho hóa chất ở Cảng Đức Giang

Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 đã thực hiện khảo sát hiện trường danh mục và khối lượng chất thải, trong ngày 6/7 bắt đầu thu gom, vận chuyển. Dự kiến thời gian thu gom vận chuyển xong trước ngày 10/7.

Hiện trường vụ hỏa hoạn sáng 30/6

Liên quan đến vụ cháy kho hóa chất xảy ra sáng 30/6 tại khu Cảng Đức Giang (tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), UBND quận Long Biên cho biết, hàng ngày UBND quận đều đặn cử cán bộ đến hiện trường, theo dõi, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH thương mại và sản xuất Cường Việt, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tân Hồng Hà (đơn vị cho thuê nhà xưởng và kho bãi) khắc phục sự cố môi trường.

Tại hiện trường, các đơn vị đã thực hiện xong việc che phủ toàn bộ khu vực cháy đảm bảo tránh phát tán bụi, tro xỉ, hóa chất ra môi trường ngay trong ngày 1/7. Đối với nước ứ đọng khi dập đám cháy, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Thượng Thanh kiểm tra, đôn đốc, giám sát 2 công ty thực hiện cách ly, thu gom nước thải phát sinh để chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. Sáng 3/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện phun tiêu độc khu vực cháy.

Trong 2 ngày (4 – 5/7) Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 đã thực hiện khảo sát hiện trường danh mục và khối lượng chất thải, trong ngày 6/7 bắt đầu thu gom, vận chuyển. Dự kiến thời gian thu gom vận chuyển xong trước ngày 10/7.

Về đánh giá mức độ ô nhiễm, UBND quận Long Biên cho biết thêm, ngày 30/6 Viện Hóa học môi trường quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học) và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã quan trắc lấy mẫu không khí, nước sau khi dập tắt đám cháy.

Theo báo cáo của Viện Hóa học môi trường quân sự, trong không khí tại giữa kho hóa chất còn tồn tại các hợp chất dễ bắt cháy như Toluen, n-Butanol, Butylaceta, Aceton, Isopropyl Alcolhol, n- hexan, Benzen 1,2,4 trimetyl, Cyclo hexan. Còn theo kết quả phân tích môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường cho thấy tồn tại các hợp chất như Axeton, Etyl Axetat, n-Butyl Axetat, Metyl Etyl Keton, Etyl benzene, Toluen, Xi len trong đó thông số Toluen vượt hơn so với QCVN 06:2009/BTNMT tại điểm cuối kho là 17,53 lần, điểm đầu kho vượt 1,41 lần.

Tiếp đó, sáng 2/7, UBND quận Long Biên đã mời Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) thực hiện quan trắc, lấy 4 mẫu không khí tại khu vực xung quanh (khu vực cuối kho hóa chất của Công ty Cường Việt; công xưởng của Công ty hóa học bên cạnh; cách khu vực cháy 30m tại cổng Công ty bao bì Đất Việt ; đầu cổng vào đầu ngõ 95), và 1 mẫu nước mặt của sông Đuống tại Cảng Đức Giang để đánh giá mức độ gây ô nhiễm sau đám cháy.

Theo phiếu kết quả thử nghiệm cho thấy, trong không khí có tồn tại các hợp chất Toluen và methanol, trong đó thông số Toluen tại điểm cuối kho hóa chất vượt hơn so với QCVN 06:2009/BTNMT 2,442 lần, tổng bụi lơ lửng tại 4 điểm đều vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

Cụ thể tại điểm cuối kho vượt 1,47 lần, tại trước cổng công ty hóa học vượt 5,95 lần, tại cổng Công ty bao bì Đất Việt vượt 5,05 lần, tại đầu ngõ 95 vượt 6,23 lần.

Ngày 4/7, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiếp tục quan trắc không khí để đánh giá mức độ ô nhiễm.

Sau khi có kết quả phân tích của các cơ quan, đơn vị, UBND quận sẽ tổng hợp thông tin đến các hộ dân xung quanh và Nhân dân trong khu vực.

Về thực hiện rà soát các kho tàng hóa chất và phòng chống cháy nổ trong khu vực, cơ quan chức năng đã thực hiện rà soát toàn bộ các kho hóa chất của tất cả các đơn vị kinh doanh hóa chất trên địa bàn quận để có biện pháp phòng ngừa, phòng cháy, bảo vệ môi trường hữu hiệu.