Hà Tĩnh: Thu hồi giấy phép khai thác mỏ đất liên quan đến vượt trữ lượng cho phép

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định thu hồi, chấm dứt giấy phép khai thác đất san lấp Công ty TNHH Minh Hương tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ liên quan đến khai thác vượt trữ lượng cho phép.

Theo đó, Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 22/6 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thu hồi giấy phép số 1468/GP-UBND, ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hương tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ với lý do đơn vị này không đảm bảo hoạt động khai thác xác định trọng dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đá đã được phê duyệt.

Hoạt động khai thác đất tại Hà Tĩnh

Cụ thể, Công ty TNHH Minh Hương khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng được phép khai thác, khai thác sai thiết kế mỏ; không thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty TNHH Minh Hương nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở TN&MT theo quy định của pháp luật; Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Công ty TNHH Minh Hương phải di chuyển tài sản còn lại của mình và các bên liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu huyện Đức Thọ, xã An Dũng kiểm tra, giám sát, không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vào khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ nói trên.

Trước đó, vào cuối tháng ba và đầu tháng 4/2020, trên Báo Điện tử TN&MT đã có loạt bài phản ánh về tình trạng một số mỏ đất được cấp phép hoạt động khai thác trên địa bàn có dấu hiệu vượt trữ lượng, mốc giới cho phép. Ngày 9/4/2020, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã có văn bản 1000/KH-STNMT, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Khoáng sản và các pháp luật khác có liên quan đối với năm đơn vị được cấp phép khai thác đất trên địa bàn.