Phú Quốc, Kiên Giang: Tiếp tục dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc

Ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo tạm ngưng việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tháng 3/2020, UBND tỉnh Kiên Giang chính thức gỡ bỏ lệnh cấm này, tuy nhiên chỉ sau 4 tháng, tình trạng phân lô, tách thửa diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục cho tạm dừng. Ảnh: CT

Căn cứ từ đề xuất của Sở Xây dựng về những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019, quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tạm ngưng việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Thời gian qua, để đảm bảo tính pháp lý trong công tác quản lý đất đai và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 và Công văn số 320/UBND-KTCN ngày 11/3/2020 về việc chấm dứt hiệu lực Công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15/5/2018, thì tình hình vi phạm trong quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc đã quay trở lại diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật; nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không vì mục đích sản xuất nông nghiệp diễn ra phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có Công văn số 837/UBND-KT chỉ đạo tạm ngưng việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc. Ảnh: CT

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của UBDN tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch đất đai, rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và tạm dừng thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc cho đến khi rà soát điều chỉnh Quyết định số 16/QĐ-UBND cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện Phú Quốc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến giải quyết.

Năm 2018, Báo Thanh tra từng có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp; xây dựng nhà ở, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp. Tình trạng nhiều cá nhân, sàn giao dịch bất động sản thực hiện quảng cáo, rao bán các lô nền đất nông nghiệp nở rộ… dẫn đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quản lý xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến đó, tháng 5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ra văn bản về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Đến tháng 3/2020, UBND tỉnh Kiên Giang chính thức gỡ bỏ lệnh cấm này, tuy nhiên chỉ sau 4 tháng, tình trạng phân lô, tách thửa diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục cho tạm dừng.