Thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 do Phó thủ tướng làm Chủ tịch.

Ngày 15/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2020-2025. Việc thành lập hội đồng này nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng KH&ĐT; các phó chủ tịch gồm Bộ trưởng TN&MT; Bộ trưởng NN&PTNT; Bộ trưởng GTVT. Ủy viên Thường trực là Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025. Ảnh minh họa. Phạm Ngôn.

Trong đó, các ủy viên gồm thứ trưởng và tương đương của các bộ và ngang bộ (Tài chính, Công Thương, Xây dựng, KH&CN, Y tế, GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ); Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau); một ủy viên là đại diện chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu thuộc cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp vùng; 1 ủy viên là đại diện có uy tín của cộng đồng doanh nghiệp (DN) của vùng ĐBSCL.

Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Thủ tướng về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án có quy mô vùng và có tính liên kết vùng, phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội đồng còn giúp Thủ tướng chỉ đạo điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch vùng. Phối hợp với TP.HCM và các vùng khác trong việc hợp tác phát triển kinh tế – xã hội có tính chất liên kết giữa các vùng.

Về quy chế hoạt động, Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc đồng thuận giữa các bộ, ngành; giữa các bộ, ngành với các địa phương và giữa các địa phương với nhau trong vùng.

Hoạt động điều phối được thực hiện thông qua Hội nghị Hội đồng điều phối vùng. Trên cơ sở nội dung các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, các bộ, ngành, địa phương trong vùng thảo luận để thỏa thuận, thống nhất và triển khai các nội dung thực hiện liên kết, phối hợp.

Hội đồng điều phối vùng làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận, trao đổi ý kiến để thỏa thuận thống nhất vì lợi ích chung của vùng, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; Chủ tịch Hội đồng có ý kiến kết luận cuối cùng.