Quốc hội đồng ý miễn 7.500 tỉ đồng/năm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chiều 10.6, với 94,41% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31.12.2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mang lại nhiều ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương

Trước khi Quốc hội biểu quyết, ông Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội – đã có báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo ông Hải, việc kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 2025 là nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được của chính sách này, đảm bảo phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đồng thời, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, đặc biệt trong việc ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.

Một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và bổ sung các quy định về quản lý đất đai trong dự thảo Nghị quyết để chính sách này thực sự có tác động đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất; hoặc quy định về thời gian cụ thể đối với đất không sản xuất hoặc việc giao đất cho các tổ chức nông, lâm trường không sản xuất và cho thuê lại thì không được hưởng chính sách miễn thuế.

Về điều này, ông Hải giải trình rằng trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã tiến hành rà soát kỹ về đối tượng được hưởng chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Mặt khác, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp thì các trường hợp được nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chủ yếu là hộ nông dân, trường hợp đang sử dụng đất nông nghiệp được giao trong thời hạn đã nộp tiền sử dụng đất là đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và được miễn thuế đến hết 2020…

94,41% đại biểu tán thành kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Vân Anh.

Còn theo tờ trình của Chính phủ, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước, với số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỉ đồng/năm.

Cũng trong chiều 10.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; đồng thời thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Tính đến nay đã là 17 năm Việt Nam thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thực tế thời gian qua cho thấy, chính sách này là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ chính cho nền kinh tế của nước ta vào những lúc khó khăn nhất.

Để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, góp phần nâng mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3%/năm. Việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện được xem là giải pháp thiết thực nhất.