Quản lý Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

ThienNhien.Net – “Mức chấp nhận được coi là không có Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5mg/kg (≤ 2,5ppm)” – đó là điểm đáng chú ý trong Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 28/11/2008

Quyết định yêu cầu cấm nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản nhiễm Melamine. Mức chấp nhận được coi là không có Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5mg/kg (=< 2,5ppm).

Việc xác định chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản cần thực hiện qua 2 bước: 1.) Định tính bằng phương pháp ELISA hoặc HPLC – UV với giới hạn phát hiện < 2,5 ppm. 2.) Định lượng khi có kết quả dương tính ở bước 1 bằng LC/MS hoặc GC/MS.