Bà Rịa- Vũng Tàu xử phạt 2 công ty gần 1 tỉ đồng do có nhiều vi phạm về môi trường

Cả 2 công ty đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều vi phạm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, có công ty còn để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Starflex Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính và cơ sở hoạt động tại Cụm Công nghiệp Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ số tiền 450 triệu đồng.

Công ty này đã không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định; Để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh; Không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Ngoài việc phạt tiền, công ty này còn bị buộc phải đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Quyết định xử phạt Công ty TNHH Starflex Việt Nam đóng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Công ty TNHH Starflex Việt Nam phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra, xác nhận hoàn thành. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 120 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH HS Vũng Tàu, địa chỉ trụ sở chính tại đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu số tiền 410 triệu đồng về các hành vi:

Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Xả nước thải có thông số thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m3/ngày;

Công ty này còn bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; Không báo cáo theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải nguy hại; Kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại đã chuyển giao trong chứng từ chất thải nguy hại theo quy định.

Công ty này buộc phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định và thực hiện đúng nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.