Bình Định xin Thủ tướng xuất khẩu gần nửa triệu tấn quặng titan

UBND tỉnh Bình Định vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục xuất khẩu số lượng titan tồn kho theo các giấy phép của Bộ Công Thương trong năm 2018.

Khai thác titan ở xã Mỹ Thành, giai đoạn “cao trào”. Ảnh: X.N

Ngày 26.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Phan Cao Thắng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu quặng khoáng sản titan tồn kho trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, hiện, các doanh nghiệp xuất khẩu titan trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, người lao động không có việc làm, ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, hầu hết các nhà máy chế biến titan trong nước, trong tỉnh đều đóng cửa nên sản lượng khai thác chế biến titan từ những năm trước do không xuất khẩu được tồn kho ở mức cao, chi phí thuê kho bãi cất trữ tốn hàng tỉ đồng/năm, doanh nghiệp đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất titan trên địa bàn tỉnh Bình Định giải phóng hàng tồn kho, duy trì sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục xuất khẩu số lượng titan tồn kho còn lại theo các giấy phép của Bộ Công Thương trong năm 2018.

Đồng thời, để tránh bị khách hàng ép giá, UBND tỉnh Bình Định đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu quặng titan tồn kho cho đến khi xuất hết lượng hàng tồn kho còn lại theo giấy phép, sau khi doanh nghiệp tự cân đối số lượng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Trước đó, ngày 29.7.2019, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương xem xét giải quyết cho gia hạn thời gian xuất khẩu quặng titan tồn kho và cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu số lượng titan tồn kho còn lại theo Giấy phép của Bộ Công Thương (khoảng 455.000 tấn titan các loại), tuy nhiên đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa có văn bản trả lời.