Hình ảnh về những cánh đồng khát cháy nơi “chảo lửa” Ninh Thuận

Hàng trăm hecta đất nông nghiệp nứt nẻ ở Ninh Thuận phải dừng sản xuất; gia súc, cây cối khát, các hồ chứa nước cũng cạn dần và đang phải cầm cự từng ngày.