Hướng dẫn giải quyết chế độ ngừng việc do dịch bệnh Covid-19

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM vừa có công văn gửi các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động (NLĐ) trong thời gian phải ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung công văn, trong thời gian qua, do tác động bởi dịch bệnh, sản xuất – kinh doanh của nhiều DN gặp khó khăn, có DN phải tạm ngừng hoặc thu hẹp, một số NLĐ phải ngừng việc. Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với NLĐ theo đúng quy định của pháp luật lao động, Sở LĐ-TB-XH lưu ý: Đối với trả lương ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng tại TP được áp dụng tại vùng I là 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các DN hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè; vùng II là mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các DN hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Nếu không đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động (Ảnh: H.Nguyên)

Đối với các DN gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của DN thì người sử dụng lao động và NLĐ có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại điều 32 Bộ Luật Lao động; nếu DN nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo điều 38 hoặc điều 44 Bộ Luật Lao động.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH đề nghị các DN có thắc mắc thì ưu tiên sử dụng các hình thức trao đổi qua điện thoại, thư tín, email…, hạn chế liên hệ trực tiếp với các sở, ngành, UBND quận, huyện.