Tạm dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai để thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội

Sau tạm dừng các cuộc kiểm toán trong kế hoạch nhưng chưa triển khai thì hôm nay, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp tục chỉ đạo dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trong Công điện số 382/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trong toàn ngành về việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, được Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ký hôm nay (31/3), người đứng đầu Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Công điện nêu rõ, hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến rất phức tạp. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Các cuộc kiểm toán đang triển  khai sẽ tạm dừng để thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 14 ngày

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; tuyệt đối thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Các Đoàn kiểm toán ở xa cơ quan liên hệ với các Kiểm toán nhà nước khu vực để đón các Đoàn kiểm toán về nơi cư trú an toàn. Kiểm toán nhà nước các khu vực có trách nhiệm hỗ trợ các Đoàn kiểm toán ở xa cơ quan về nơi cư trú, trường hợp bất khả kháng không về được nơi cứ trú thì thuê nơi ở an toàn và phải có giải pháp cách ly an toàn nhất cho Đoàn kiểm toán.

Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến nếu cần thiết. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Đồng thời, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp

Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại trụ sở làm việc của đơn vị.