Save the Children tuyển 03 vị trí

Tổ chức Save the Children cần tuyển 03 vị trí:

01 Điều phối viên truyền thông, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 29/3/2020.

01 Quản lý chương trình bảo vệ trẻ em, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2020.

01 Cán bộ đối tác, làm việc tại Lào Cai. Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2020. Đính kèm.