Thủ tướng: Người nước ngoài phải trả phí điều trị Covid-19