CHAI tuyển 02 vị trí

Quỹ sáng kiến tiếp cận y tế Clinton (The Clintion Health Access Initative – CHAI Vietnam) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

01 Quản lý chương trình vắc-xin 

01Cán bộ chương trình sốt rét/Cán bộ chương trình cao cấp

Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2020

Liên hệ: vietnamjobs@clintonhealthaccess.org