HELVETAS tuyển nhiều vị trí

HELVETAS Việt Nam đang tuyển 01 Phó ban quản lý dự án và 01 Cán bộ dự án “Phát triển chuỗi giá trị”

Ứng viên quan tâm đến vị trí trên gửi hồ sơ đến Ms. Triệu Tú Anh, email: trieu.tuanh@helvetas.org trước ngày 25/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây: Phó ban quản lý dự án; Cán bộ dự án