Châu Âu phát động thỏa thuận kiểm soát rác thải nhựa

Hà Lan, Pháp, Đan Mạch cùng chính phủ của 16 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 66 tổ chức (doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ) đã phát động một thỏa thuận châu Âu về nhựa nhằm kiểm soát sử dụng nhựa thông qua một nền kinh tế tuần hoàn, bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng nhựa trong sản xuất, cũng như tái chế và tái sử dụng nhiều hơn vật liệu này.

Theo thỏa thuận, từ nay tới năm 2025, các thành viên của liên minh công-tư này cam kết: Tất cả các bao bì nhựa và sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần được đưa ra thị trường theo hướng được tái sử dụng hoặc được tái chế; giảm ít nhất 20% (về trọng lượng) sản phẩm và bao bì bằng nhựa; tăng sử dụng nhựa tái chế trong các sản phẩm và bao bì mới.

Theo Quốc vụ khanh bên cạnh Bộ trưởng Chuyển đổi về sinh thái và đoàn kết của Pháp, ông Brune Poirson, đây là một thỏa thuận tham vọng. Bộ trưởng Môi trường và Nhà ở của Hà Lan Stientje van Veldhoven tuyên bố: “Nếu chúng ta muốn đấu tranh chống lại biến đổi khí hâu, chúng ta cần phải bắt đầu xử lý nhựa như là một nguyên liệu quý và bảo đảm nó không làm ô nhiễm các đại dương của chúng ta”.

Bộ trưởng Môi trường của Đan Mạch Lea Wermelin cho rằng: “Thỏa thuận châu Âu về nhựa là một cơ hội duy nhất để các chính phủ và các doanh nghiệp làm việc cùng nhau để có một tương lai xanh hơn”.

Chào mừng sáng kiến trên, Phó Chủ tịch phụ trách về Thỏa thuận Xanh châu Âu, ông Frans Timmermans, đã tái khẳng định tầm quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn nhằm đạt được mục tiêu không khí thải mà EU đã đặt ra từ nay tới năm 2050. Ông Frans Timmermans tuyên bố: “Nền kinh tế tuần hoàn sẽ là nền kinh tế của tương lai”. Ông kêu gọi EU thống nhất một cách tiếp cận dựa trên các chuỗi giá trị và nhấn mạnh, nền kinh tế tuần hoàn không chỉ tái chế và tái sử dụng mà còn tạo ra một mối quan hệ mới với các sản phẩm mà chúng ta hiện có.

Nguồn: