Hơn 140 tỷ đồng giúp dân tái định cư ở Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Ngày 12/4, ông Phạm Ngọc Cường, Giám đốc Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang cho biết nhằm giúp các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang ổn định đời sống, năm 2013, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đầu tư 141 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ đầu tư hơn 45 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ tạo quỹ đất ở, đất sản xuất, đất lâm nghiệp… để giao bổ sung cho các hộ dân tái định cư; đầu tư gần 5 tỷ đồng cho hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm; còn lại là đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hệ thống thủy lợi, công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường…

Trước đó, để nhường chỗ cho Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, trên 4.130 hộ với gần 20.140 nhân khẩu thuộc11 xã vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đã phải di chuyển, được bố trí ở tại 125 điểm tái định cư thuộc các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên.

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chính sách giúp các hộ dân thuộc đối tượng di dân, tái định cư dự án Thủy điện Tuyên Quang ổn định đời sống nhưng do nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang thuộc diện cận nghèo còn chiếm khá cao với hơn 25%, hộ nghèo chiếm gần 16 %.