Kiến nghị loại thuốc bảo vệ thực vật khỏi Dự trữ Quốc gia

Bộ NN-PTNT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng Dự trữ Quốc gia đối với mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Văn bản của Bộ NN-PTNT gửi Chính phủ cho biết: Theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia, Bộ NN-PTNT được giao quản lý một số nhóm mặt hàng, trong đó có thuốc BVTV.

Thuốc BVTV Dự trữ Quốc gia đã phát huy hiệu quả trong hỗ trợ địa phương phòng chống dịch bệnh. Ảnh: TL.

Những năm qua, công tác quản lý hàng Dự trữ Quốc gia của Bộ NN-PTNT đã đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đã thực sự phát huy hiệu quả trên thực tiễn; góp phần hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nông dân…

Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay, nhóm mặt hàng thuốc BVTV Dự trữ Quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ bởi các lý do: Dịch hại cây trồng ít xuất hiện và bùng phát; một số địa phương có điều kiện đã chủ động kinh phí để xử lý khi dịch xảy ra.

Mặt khác, thuốc BVTV là hóa chất độc hại, thời gian sử dụng ngắn (từ 2-3 năm), nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng dẫn tới phát sinh chi phí, tốn kém cho ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, tồn kho Dự trữ Quốc gia thuốc BVTV gần 258 tấn, với giá trị gần 42 tỷ đồng.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh, loại bỏ thuốc BVTV khỏi Danh mục hàng Dự trữ Quốc gia. Trường hợp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức xuất bán lượng thuốc BVTV tồn kho, số tiền thu được nộp ngân sách Nhà nước.