FIT tuyển 03 vị trí

Tổ chức phi lợi nhuận của Đức Friends for International Tuberculosis Relief (FIT) hoạt động trong lĩnh vực phòng và chống bệnh lao cần tuyển 03 vị trí:

01 Cán bộ dự án, làm việc tại TP. HCM

01 Cán bộ hành chính, làm việc tại Hải Phòng.

01 Cán bộ nghiên cứu, làm việc tại TP. HCM

Liên hệ: hr@tbhelp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/03/2020