Nhóm Green Alliance phản đối dự án khai thác than đá mới tại Anh

Theo báo cáo của nhóm chuyên gia môi trường Green Alliance, các dự án khai thác than đá mới ở Anh là “không cần thiết” và không phù hợp với mục tiêu carbon trung tính mà nước này đặt ra cho năm 2050.

Một nhà máy nhiệt điện than của Anh. (Nguồn: AP)

Nhóm chuyên gia môi trường Green Alliance ngày 15/1 công bố báo cáo nhấn mạnh các dự án khai thác than đá mới tại Anh là “không cần thiết” và không phù hợp với mục tiêu carbon trung tính mà nước này đặt ra cho năm 2050.

Theo báo cáo, dù chưa nhận được sự đồng thuận của một số cơ quan quản lý, nhưng chính quyền hạt Cumbria vẫn phê duyệt dự án khai thác than tại mỏ Woodhouse ở hạt miền Bắc nước Anh này.

Đây là dự án khai thác than đá sâu đầu tiên được triển khai tại Anh trong 40 năm qua và sản lượng khai thác ước đạt khoảng 2,43 triệu tấn/năm.

Nhóm Green Alliance cho biết ngoài mỏ than trên, hiện vẫn còn nhiều dự án khai mỏ mới ở Anh.

Hai học giả Rebecca Willis và Mike Berners-Lee đánh giá mỏ Woodhouse không những không cần thiết đối với ngành thép ở địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ cản trở việc triển khai các phương pháp thay thế ít thải khí carbon trong quá trình sản xuất thép thông thường.

Học giả Wilis cho rằng nếu thế giới muốn hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất dưới 1,5 độ C theo mục tiêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu thì các quốc gia không được xây dựng thêm hoặc sử dụng các cơ sở hạ tầng phát thải carbon cao như hầm mỏ hay sân bay…

Cũng theo học giả Wili, nếu muốn chứng tỏ vị thế quốc gia đi đầu thế giới về chống biến đổi khí hậu, bên cạnh cam kết loại bỏ dần than đá đi đôi với nỗ lực đóng cửa các nhà máy nhiệt điện còn lại trong 5 năm tới, Anh cần phải đặt ra giới hạn rõ ràng trong hoạt động khai thác nguồn nhiên liệu hóa thạch này.

Để hướng tới mục tiêu ít phát thải carbon trong tương lai, báo cáo trên đã kêu gọi ngành thép thực hiện các biện pháp như tái sử dụng thép, hiện đại hóa các xưởng luyện thép để tận dụng năng lượng hiệu quả hơn thông qua các công nghệ tiên tiến sử dụng khí tự nhiên hoặc hydro.

Trong khi đó, những người ủng hộ dự án trên cho rằng mỏ Woodhouse sẽ tạo 518 việc làm ở địa phương không có nhiều lợi thế phát triển kinh tế như Cumbria, đồng thời cũng sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu, giúp đạt mục tiêu carbon trung tính.