Vùng nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô ô nhiễm amoni và kim loại

Điểm trung gian ở Vũng Rô, hàm lượng amoni có giá trị vượt giới hạn cho phép từ 1,2-2,1 lần (Ảnh minh họa: thuysanvietnam.com.vn)

ThienNhien.Net – Sở TN&MT tỉnh Phú Yên vừa có báo cáo kết quả đánh giá chất lượng nước biển ven bờ vùng nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) để tiến hành đánh giá tác động môi trường tại khu vực này theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kết quả phân tích cho thấy, tại các khu vực Bãi Hương, Bãi Bàn và điểm trung gian ở Vũng Rô, hàm lượng amoni có giá trị vượt giới hạn cho phép từ 1,2-2,1 lần; khu vực Bãi Hương, Bãi Chùa, Bãi Bàn và điểm trung gian, hàm lượng kim loại (sắt) có giá trị vượt giới hạn cho phép từ 1,1-7 lần, các thông số còn lại có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép. Điều này chứng tỏ chất lượng nước biển tại một số điểm lấy mẫu có dấu hiệu ô nhiễm amoni và sắt.

Đối với cột giá trị cho các mục đích sử dụng khác, hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng hàm lượng sắt có giá trị vượt giới hạn cho phép từ 1,2-2,3 lần (khu vực Bãi Hương, Bãi Chùa).

Được biết, Vũng Rô là vịnh nước sâu, kín gió có diện tích mặt nước tự nhiên khoảng 1.640ha. Mặc dù khu vực này không quy hoạch nuôi trồng thủy sản nhưng hiện người dân đang thả nuôi tự phát tôm hùm và cá trên diện tích 22ha.