Hàn-Trung-Nhật nhất trí nghiên cứu chung về bụi nhỏ, bệnh truyền nhiễm

Quyết định trên được đưa ra tại “Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hàn-Trung-Nhật” lần thứ tư, diễn ra tại Seoul ngày 26/12.

(Nguồn: urdupoint)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tiến hành nghiên cứu chung về bụi siêu nhỏ, bệnh truyền nhiễm và động đất, và nhất trí nối lại “Chương trình hợp tác nghiên cứu chung Hàn-Trung-Nhật” bị gián đoạn từ năm 2011.

Quyết định trên được đưa ra tại “Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hàn-Trung-Nhật” lần thứ tư, diễn ra tại Seoul ngày 26/12.

Tại hội nghị này, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương đề xuất chọn năm 2020 là năm hợp tác đổi mới khoa học và công nghệ Hàn-Trung-Nhật, để chính phủ 3 nước xúc tiến các dự án hợp tác chung.

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Choi Ki-young đã hoan nghênh đề xuất trên và đánh giá đây là cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác ba nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, với nhiều dự án có sự tham gia của chính phủ, doanh nghiệp, các trường đại học và cơ quan nghiên cứu.

Ba nước đã chia sẻ kết quả của sự kiện “Hội thảo về chính sách khoa học và công nghệ Hàn-Trung-Nhật” và cuộc họp Ban lãnh đạo cơ quan hỗ trợ nghiên cứu châu Á.

Hàn-Trung-Nhật nhất trí nghiên cứu chung về bụi nhỏ, bệnh truyền nhiễm và động đất. (Nguồn: Yonhap)

Tại hội nghị lần này, Seoul và Tokyo cũng nhất trí tổ chức cuộc gặp giữa bộ trưởng khoa học và công nghệ giữa hai nước, vận hành cơ chế thảo luận cấp vụ trưởng giữa Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

Hai bên cũng thảo luận về “Diễn đàn đổi mới khoa học công nghệ và nghiên cứu chung Hàn-Nhật.”

Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hàn-Trung-Nhật là cơ chế thảo luận nhằm tìm kiếm phương hướng giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa 3 nước.

Ban đầu, hội nghị được tổ chức 2 năm một lần. Tuy nhiên, hội nghị đã không được tổ chức trong 7 năm 8 tháng qua, kể từ sau hội nghị diễn ra tại Trung Quốc tháng 4/2012.