Khô hạn nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Hiện nay, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang trong đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài, thiếu nguồn nước, nhiễm mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nhiều diện tích lúa, cây trồng vụ đông xuân bị mất trắng hoặc giảm năng suất đáng kể.

Người dân các địa phương huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phải tận dụng các nguồn nước còn lại ở sông, suối chở về để sử dụng cho sinh hoạt (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Người dân các địa phương huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phải tận dụng các nguồn nước còn lại ở sông, suối chở về để sử dụng cho sinh hoạt (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Hồ chứa nước Tân An, ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sức chứa 400.000 m3, là một trong 20 hồ chứa của thành phố Đà Nẵng đã ở dưới mực nước chết (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Hồ chứa nước Tân An, ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sức chứa 400.000 m3, là một trong 20 hồ chứa của thành phố Đà Nẵng đã ở dưới mực nước chết (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Người dân các địa phương huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phải tận dụng các nguồn nước còn lại ở sông, suối chở về để sử dụng cho sinh hoạt (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Người dân các địa phương huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phải tận dụng các nguồn nước còn lại ở sông, suối chở về để sử dụng cho sinh hoạt (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Khô hạn khiến hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất ở xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) trơ đáy (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Khô hạn khiến hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất ở xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) trơ đáy (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Do thiếu nguồn nước nên các trạm bơm ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng không vận hành được (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Do thiếu nguồn nước nên các trạm bơm ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng không vận hành được (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Nhiều diện tích lúa vụ đông xuân 2013 - 2014 ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị mất trắng hoặc giảm năng suất do khô hạn (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Nhiều diện tích lúa vụ đông xuân 2013 – 2014 ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị mất trắng hoặc giảm năng suất do khô hạn (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)