Vinh danh 4 Vườn Di sản của Việt Nam

Ngày 10/12 tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và vinh danh 4 Vườn di sản ASEAN mới được công nhận của Việt Nam.

4 Vườn di sản gồm: Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà thuộc tỉnh Lâm Đồng; Vườn Quốc gia Vũ Quang, nằm xen giữa Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình); Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát thuộc tỉnh Tây Ninh và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài- Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chương trình Vườn di sản ASEAN đã được Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN thống nhất thực hiện từ năm 2003. Theo đó, các Vườn di sản ASEAN được thiết lập với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng của khu vực và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục về môi trường, góp phần thể hiện nguyện vọng của người dân các nước thành viên ASEAN về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững.