Quảng Trị: Kỷ luật các cán bộ kiểm lâm vì dính nhiều sai phạm

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông (xã Tà Long, huyện Đakrông) cùng một số lãnh đạo, cán bộ liên quan.

Trụ sở Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Cụ thể, Đảng ủy Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định kỷ luật ông Ngô Kim Thái, Bí thư Chi bộ Ban quản lý KBTTN Đakrông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông bằng hình thức cảnh cáo vì “thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc phân công phụ trách”.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Thoàn, Đảng viên Chi bộ, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy (thuộc Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông) vì hành vi tương tự. Ngoài ra, Đảng ủy Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi bộ Ban quản lý KBTTN Đakrông vì “thiếu trách nhiệm trong việc ban hành hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng dẫn đến vi phạm”.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục xử lý về mặt chính quyền đối với các cá nhân vi phạm.

Từ đầu năm đến tháng 8/2019, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ xâm hại đến rừng ở KBTTN Đakrông, chủ yếu ở khu vực 2 xã Tà Long, Húc Nghì (huyện Đakrông). Trong đó, tại Tiểu khu 724A và Tiểu khu 719 (xã Tà Long) cơ quan công an đã vào cuộc điều tra sau khi xảy ra tình trạng người dân xâm hại đến rừng.