“Treo giò” doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 1149/UBND-CN, ngày 27/2, về việc “Tạm dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp tại phường Kim Sơn, TX Đông Triều của Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn”.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng các hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp tại phường Kim Sơn, TX Đông Triều của Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn.

Lý do dừng hoạt động là nhà máy đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục… Sau khi khắc phục sự cố nêu trên, Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND TX Đông Triều kiểm tra, xác nhận cụ thể (có sự chứng kiến của nhân dân địa phương bằng biên bản cụ thể).

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ xem xét cho phép hoạt động trở lại đối với doanh nghiệp sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với UBND TX Đông Triều có báo cáo xác nhận và đề xuất cho hoạt động trở lại.

UBND tỉnh giao TX Đông Triều chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc dừng các hoạt động gây ô nhiễm môi trường và triển khai các biện pháp khắc phục tại Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp của Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND TX Đông Triều kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về việc Công ty tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường diện tích là 4.514 m2 từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Nguồn: