Animals Asia tuyển Phiên dịch viên

Tổ chức Animals Asia cần tuyển 01 phiên dịch viên làm việc tại Vĩnh Phúc.

Ứng viên gửi hồ sơ tới: nhoang@animalsasia.org

Hạn cuối ứng tuyển: 24/11/2019

Chi tiết công việc xem tại đây.