Lộ trình phát triển vận tải công cộng ở Hà Nội

Năm 2030 các chỉ tiêu về vận tải công cộng phải đạt từ 35-50% nhu cầu đi lại của nhân dân ở khu vực, khoảng 80% người dân sẽ được tiếp cận với phương tiện vận tải công cộng ở khoảng cách dưới 500m.

Năm 2030 các chỉ tiêu về vận tải công cộng phải đạt được từ 35-50% nhu cầu đi lại của nhân dân ở khu vực, khoảng 80% người dân sẽ được tiếp cận với phương tiện vận tải công cộng ở khoảng cách dưới 500m.

20% còn lại có thể kết nối bằng các phương tiện khác như đi bộ, xe đạp hoặc taxi.