FFI tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) đang tuyển 01 Thực tập sinh Truyền thông & Marketing. Vị trí không lương và kéo dài 6 tháng.

Liên hệ: 

Ms. Lê Hồng Việt
Email: viet.hong.le@fauna-flora.org (cc: communications.vietnam@fauna-flora.org)
FFI, Văn phòng Chương trình Việt Nam
340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/10/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.