Phát hiện loài thực vật mới tại Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Cường, thuộc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường – Trường Đại học Lâm nghiệp vừa công bố một loài thực vật mới được phát hiện tại Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động (Quan Hóa).

Loài My điểm hồng Nam Động.

Loài thực vật mới được phát hiện và đặt tên là My điểm hồng Nam Động (Hemiboea thanhhoensis), thuộc họ Tai voi Gesneriaceae. Đây là một loài cây thân thảo lâu năm, có thể cao tới 50 cm, thân có 6 đến 12 đốt và hiếm khi phân cành.

Lá đơn, mọc đối, hình trứng hẹp hay bầu dục, có chiều dài 9 đến 13 cm, rộng 2,5 đến 4 cm, hai mặt lá nhẵn, mặt trên xanh thẫm, mặt dưới xanh nhạt, đầu lá nhọn, đôi lá nêm hẹp, mép lá có răng cưa, gân bên 7˗12 cặp, cuống lá dài 1,4˗2,5 cm.

Hoa dạng tán ở nách lá, mang 3 đến 6 hoa, cuống hoa dài 1,8 đến 4,2 cm. Bao hoa màu trắng với những điểm hồng, hai mặt nhẵn, đường kính bao hoa 2,2 đến 2,7 cm. Đài hoa 5 cánh, dạng trái hay trứng hẹp, dài 1,7 đến 1,9 cm, rộng 0,6 đến 0,7 cm.

Cánh hoa màu trắng, bên trong có các điểm hồng và 2 dải nâu vàng. Nhị 4, chỉ nhị dài 1,1˗1,8 cm, có lông ngắn ở đáy, bao phấn hình bầu dục. Nhụy hoa dài 1,8˗1,9 cm, nhẵn, bầu thượng. Loài My điểm hồng được phát hiện dưới tán rừng ở độ cao 900 đến 1.000 m so với mực nước biển.

Lá và quả loài thực vật My điểm hồng.

Việc phát hiện thêm loài thực vật My điểm hồng đã bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ bảo tồn, phát triển sự đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động.